"Дунав лизинг" ЕАД, В.Търново, ул.Н. Пиколо 8

Български
English

Електронни автомобилни везни, тип ВАЕМЕТАЛНА ПЛАТФОРМА

Платформата представлява конструкция от заварени стоманени профили и е покрита с рифелова ламарина. Всички метални повърхности са грундирани и боядисани с два пласта антикорозионна боя.

ДАТЧИЦИ FLINTEC-RC3

Датчиците са модел FLINTEC-RC3 Всеки датчик е херметично затворен. Устойчив е на прах и вода, с клас на защита IP 68.

СЪБИРАТЕЛНА КУТИЯ FLINTEC-KPF

Събирателната кутия, модел FLINTEC-KPF, се използва за комбиниране на сигналите от датчиците и се явява междинно звено между датчиците и електронния модул

ИЗМЕРВАТЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ FLINTEC-FT11

Измервателният електронен модул, модел FLINTEC-FT11, измерва, извършва диагностика и индикира теглото на превозното средство върху платформата на везната. Индикацията му е шестразрядна, като освен теглото на превознот средство, на нея се индикират и възникнали в процеса на работа грешки.

КОМПЮТЪР И ПРИНТЕР

Компютърът и принтерът се изпълняват при конкретна заявка на клиента. Те осигуряват обмен, съхранение и печат на информация получена от електронния модул. Софтуерът е пригоден да разпечатва документ за измереното тегло- бруто, тара и нето, както и за отчет ност на превозното средство и клиента. Може да се получава и справка за входящи и изходящи товари, както по материали, така и по клиенти, като за целта се поддържа номенклатура на материалите и статистика за клиентите на фирмата.

N Тип Брой датчици Капацитет
/тона/
Размери на платформата
/m/
Стойност на делението
/kg/
1 ВАЕ-20 4 20 6x3 10
2 ВАЕ-30 6 30 8x3 10
3 ВАЕ-60 6 60 12x3 20
4 ВАЕ-60 8 60 16x3 20
5 ВАЕ-60 8 60 18x3 20
6 ВАЕ-80 8 80 18x3 20

По желание на клиента могат да се изработват и везни, с размери на платформата, различни от посочените по-горе.

Дунав Лизинг ЕАД притежава Сертификат за одобрен тип № BG_11003 за изменение 0