"Дунав лизинг" ЕАД, В.Търново, ул.Н. Пиколо 8

Български
English

Сертификат ISO 9001:2015

Производство на изделия за машиностроителната промишленост, изделия и опаковки от дърво, шивашки услуги.


ЕО Сертификат за одобрен тип № BG_11003 изменение 0

ЕО Сертификат за одобрен тип № BG_11003 изменение 0 издаден на 01.06.2010 от Български Институт по Метрология


Политика по качеството

В. Търново 06.07.2020 г.