"Дунав лизинг" ЕАД, В.Търново, ул.Н. Пиколо 8

Български
English

Контакти

Можете да се свържете с нас на адрес:

П.к. 5000 гр.Велико Търново
Ул. Н. Пиколо 8

или

С. Джулюница
Тел. / факс 0619/3-24-81

моб. 0887 620 170